Nedjelja, Siječanj 20, 2019
A- A A+

Search

Izrađena brošura Analiza tržišta rada Brodsko-posavske županije

Kao rezultat znanja i vještina stečenih tijekom provedbe aktivnosti 1.3. Analiza tržišta rada, članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje izradili su brošuru pod nazivom Analiza tržišta rada Brodsko-posavske županije, koja je temelj za izradu županijske razvojne strategije.

Navedena publikacija je nastala nakon procesa istraživanja i proučavanja trenutne situacije na tržištu rada u Brodsko-posavskoj županiji te tijekom održanih tematskih sastanaka na kojima su članovi projektnog tima diskusijama i promišljanjem došli do relevantnih čimbenika za koje smatraju da u brošuri trebaju biti istaknuti kao ključni.

Svrha Brošure je potaknuti dionike u zajednici na kontinuirani razvoj djelatnosti te shvaćanje potencijala i uloge svakog od njih na lokalnom tržištu rada, kako bi se situacija na tržištu poboljšala.

Privitci:
Pristupiti ovom URL-u (/attachments/article/97/analiza-trzista-rada-bpz.pdf)Analiza tržišta rada BPŽ[ ]0 kB

CTR – Razvojna agencija

CTR – Razvojna agencija Brodsko posavske županije

Posjetite službenu stranicu

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Slavonski Brod

Posjetite službenu stranicu

Brodsko-posavska županija

Brodsko-posavska županija Upravni odjel za razvoj i EU integracije

Posjetite službenu stranicu